Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc osobom bezdomnym

Brak opisu obrazka

Okres jesienno-zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, którzy z uwagi na wychłodzenie są narażenie są narażeni na bezpośrednie zagrożenie życia. W roku bieżącym, w związku z epidemią koronawirusa sytuacja jest wyjątkowo niesprzyjająca dla osób wykluczonych społecznie, a zapewnienie niezbędnej pomocy wymaga szczególnego wysiłku ze strony wszystkich służb. Osoby bezdomne przebywają w starych altanach ogrodowych, pustostanach. Straż Miejska w Krapkowicach apeluje do mieszkańców o zgłaszanie bezpośrednio służbom lub na nr alarmowy 112 zauważone osoby bezdomne, które potrzebują pomocy.

Wersja XML