Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomościwykazy nieruchomości przeznaczonych:
- do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  dz.244/2,  mapa 8, obręb Krapkowice,
- do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  dz.91/36,  mapa 10, obręb Krapkowice,
- do dzierżawy na czas nieoznaczony   dz.7/13, 7/16,  mapa 10 obręb Krapkowice,
- do zbycia na rzecz najemców lokale mieszkalne 1, 2, 3 dz. 334/4,  mapa 8, ul. Kościelna 4, obręb Krapkowice,
- do zbycia na rzecz najemcy lokal mieszkalny 14 dz. 15/17,  mapa 12, ul. Kilińskiego 11, obręb Krapkowice,

Do pobrania:

PDFzarzadzenie_6712013_BIPwww.pdf
PDFzarzadzenie_6722013_BIPwww.pdf
PDFzarzadzenie_nr_6752013.pdf
PDFzarzadzenie_nr_6762013.pdf
PDFzarzadzenie_nr_6772013.pdf

Wersja XML