Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

 „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- dz. 61/12, 61/16, 61/19, 61/20, 61/21 mapa 7, obręb Krapkowice,
- dz. 1060, 964, 970, 990/1, 990/2 mapa 8, dz.  206/1 mapa 2, obręb Steblów”

Do pobrania:

PDFzarządzenie 662,2013.pdf
PDFzarządzenie 668,2013.pdf

Wersja XML