Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wolne miejsca w przedszkolach na rok szkolny 2020/2021

3 sierpnia 2020 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli. Łącznie w gminie Krapkowice jest 37 wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

W dniach 3-5 sierpnia 2020 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas
na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu na terenie gminy Krapkowice. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech przedszkoli. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

Do 12 sierpnia 2020 r. w przedszkolach odbywać się będą posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych.

14 sierpnia 2020 r.  w przedszkolach będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od 17-19 sierpnia 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

21 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w następujących przedszkolach: 

1. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach –wolnych miejsc – 6.

2. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach –wolnych miejsc – 13.

3. Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim - wolnych miejsc – 10, w tym:

4. Przedszkole Publiczne w Żywocicach - wolnych miejsc – 8, w tym:

PDFZarządzenie z dnia 28 05 nr 406 Burmistrza w sprawie zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020 2021..pdf

Brak opisu obrazka

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w oparciu o określone kryteria. Na pierwszym etapie rekrutacji uzupełniającej stosuje się kryteria ustalone przez Ministra Edukacji, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Krapkowicach (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.02.2017 r.). Szczegółowy wykaz kryteriów oraz informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Krapkowice www.krapkowice.pl.

Wersja XML