Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Krapkowic

KOMUNIKAT BURMISTRZA  KRAPKOWIC

W dniach od 20 listopada do 29 listopada 2013 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach będą pełnili dyżury do godziny 18:00, w celu umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Krapkowice złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dyżur będzie pełniony w budynku przy ul. 3 Maja 21 na II piętrze w pokoju 36 i 37 oraz pod numerami telefonów: 77/44 66 805, 77/44 66 864.

Wersja XML