Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie przedszkoli planowane na 25 maja

W związku z nowymi wytycznymi rządu RP dot. możliwości otwarcia przedszkoli, informuję Państwa, że trwają przygotowania do stopniowego powrotu najmłodszych dzieci do placówek zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice. Ostateczną decyzję o terminie otwarcia przedszkoli na określonych, nowych zasadach podejmę, gdy przygotujemy nasze placówki organizacyjnie i technicznie zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i rozpoznamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Brak opisu obrazka

Otwarcie oddziałów przedszkolnych w gminie Krapkowice wstępnie jest planowane na poniedziałek 25 maja 2020 r. Ostateczne decyzje odnoszące się do terminu otwarcia placówek oświatowych będą podejmowane po uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników. Informujemy jednocześnie, że ze względu na sytuację epidemiczną w gminie oraz w trosce o zdrowie dzieci, a także kadry placówek, gmina Krapkowice może ograniczyć liczebność grup przedszkolnych lub ograniczyć liczbę grup przedszkolnych w danej placówce.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją lub kwarantanną) w rodzinie. Do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych. W żadnym przypadku nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w gospodarstwie domowym ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19. Wówczas wszyscy członkowie rodziny muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Z uwagi na istniejące zagrożenia należy liczyć się z tym, że dochodzenie do pełnego funkcjonowania placówek będzie odbywać się etapami rozłożonymi w dłuższym czasie. Przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do placówki sprawującej opiekę apeluję do Państwa o rozwagę i kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Dlatego, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jeżeli nie musicie Państwo posyłać dziecka lub boicie się o jego zdrowie, to rozważcie pozostawienie go dalej w domu. 

Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców liczymy na zrozumienie i współpracę mieszkańców.

Informacje dotyczące terminu otwarcia przedszkoli publikowane będą na stronie www.krapkowice.pl, na fanpage’u gminy oraz w aplikacji mobilnej gminy Krapkowice.

Wersja XML