Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do przebudowy drogi

Jedna z dróg wewnętrznych ul. 1000-lecia w Krapkowicach zostanie niebawem przebudowana. Chodzi o odcinek wzdłuż bloku nr 8, od skrzyżowania z ulicą Słowackiego. Zadanie to znalazło się na liście zadań gminnych województwa opolskiego, które uzyskają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Przetarg na zrealizowanie tego zadania zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Wartość zadania to według kosztorysu około 525 tys. zł, a przyznane Gminie Krapkowice dofinansowanie w wysokości 60% wartości, to prawie 315 tys. zł.

Projekt przewiduje przebudowę 138,3 m drogi wewnętrznej poprzez poprawienie jej geometrii oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni. Dotychczasowa, będąca w złym stanie nawierzchnia bitumiczna zostanie zastąpiona nową nawierzchnią z kostki betonowej. Wykonana zostanie także nowa instalacja sanitarna z odwodnieniem powierzchniowym, planuje się wymianę wpustów deszczowych i studni oraz nowe oznakowanie. Na przebudowywanej drodze wyznaczonych zostanie 8 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych.

30 kwietnia br. wojewoda podpisał umowy dla 25 samorządów na realizację 5 zadań powiatowych i 23 zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie na budowę, przebudowę, remont dróg na Opolszczyźnie przyznane zostało na 2020 r. 57,1 mln zł.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML