Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  działkę 61/14 z mapy 7, obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 60/30 z mapy 16, obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 5/3 z mapy 8, obręb Krapkowice oraz część działki 51/31 z mapy 3, obręb Krapkowice”.

Do pobrania:

PDFzarządzenie 638,2013 bip, www.pdf
PDFzarządzenie 640-2013.pdf
PDFzarządzenie 641-2013.pdf

Wersja XML