Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przesunięto termin składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 31 stycznia.

Główna zmiana dotyczy terminów składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok, przez podmioty odbierające i zbierające odpady. Znowelizowana ustawa wydłuża termin na ich złożenie za pośrednictwem bazy BDO z dnia 31 stycznia na dzień 30 czerwca br. 

Wersja XML