Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbierania deklaracji o wysokości opłaty na mieście

HARMONOGRAM ZBIERANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE

 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającą obowiązek zamieszczenia w deklaracji o wysokości opłaty za odpady informacji dot. przetwarzania danych osobowych, jak również wprowadzenia możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za odpady właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mieszkalnymi, którzy zadeklarują zagospodarowywanie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach zachodzi potrzeba złożenia nowych deklaracji.

Najbliższe terminy zbierania deklaracji na terenie Krapkowic:

DATA

MIEJSCE

GODZINY

26.02.2020

Krapkowicki Dom Kultury

ul. Prudnicka 7

16:00-18:00

27.02.2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Mickiewicza 1

16:00-18:00

 

Prosimy mieszkańców o zabranie ze sobą dowodów osobistych. 

Druk deklaracji do pobrania:

DOCXdeklaracja o wysokości opłaty.docx

PDFdeklaracja o wysokości opłaty.pdf

DOCXzałącznik do deklaracji.docx - składany przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości

PDFzałącznik do deklaracji.pdf - składany przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości

Wersja XML