Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki nowych deklaracji na sołectwach

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającą obowiązek zamieszczenia w deklaracji o wysokości opłaty za odpady informacji dot. przetwarzania danych osobowych, jak również wprowadzenia możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za odpady właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mieszkalnymi, którzy zadeklarują zagospodarowywanie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach zachodzi potrzeba złożenia nowych deklaracji.

SOŁECTWO DATA MIEJSCE GODZINY
DĄBRÓWKA GÓRNA 3.02.2020

Sala wiejska, ul. Cmentarna 6

16:00-18:00
ROGÓW OPOLSKI 4.02.2020 Sala wiejska, ul. Kościuszki 32 16:00-17:30
GWOŹDZICE 4.02.2020 Sala wiejska, ul. Opolska 41 17:40-19:00
STEBLÓW 5.02.2020 Salka parafialna, ul. Cmentarna 20 16:00-18:00
KÓRNICA 6.02.2020 Dawne przedszkole, ul. Szkolna 13 16:00-18:00
NOWY DWÓR PRUDNICKI 6.02.2020 Sala wiejska, Nowy Dwór Prudnicki 11 18:15-19:15

BOREK/

ŚCIBOROWICE

10.02.2020 Sala wiejska, ul. Szkolna 3 16:00-18:00
PIETNA 11.02.2020 Sala wiejska, ul. Łąkowa 1 16:00-18:00
ŻYWOCICE/
LIGOTA
12.02.2020 Szkoła Podstawowa, ul. Średnia 48 16:00-18:00
ŻUŻELA 13.02.2020 Filia Przedszkola, ul. Szkolna 16:00-18:00

 

Prosimy mieszkańców sołectw o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Druk deklaracji do pobrania:

DOCXdeklaracja o wysokości opłaty.docx

PDFdeklaracja o wysokości opłaty.pdf

DOCXzałącznik do deklaracji.docx - składany przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości

PDFzałącznik do deklaracji.pdf - składany przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości

 

Wersja XML