Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV SESJA Rady Miejskiej w Krapkowicach

XIV  SESJA Rady Miejskiej w Krapkowicach

w dniu  9 stycznia  2019 r. (czwartek) o godz. 1400

 

1.Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radną.

3. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 19.12.2019 r.

4. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.8 porządku  obrad.

5. Wybór Przewodniczącego  Rady Miejskiej- projekt uchwały nr 1 z dnia 31.12.2019 r.

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1) projekt uchwały nr 2 z dnia 30.12.2019 r.  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty;

  2) projekt uchwały nr 3 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:

-projekt uchwały nr 4 z dnia  30.12.2019 r.- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok;

-projekt uchwały nr 5 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

-projekt uchwały nr 6 z dnia  31.12.2019 r.  - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej   w Krapkowicach.

8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

9. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

10. Zakończenie  XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Dzień przed Sesją Rady, dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 14oo odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML