Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy wszystkim właścicielom/najemcom/użytkownikom nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice o konieczności posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Umowę należy podpisać z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Krapkowic. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej: https://krapkowice.pl/2797/2373/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne.html

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wersja XML