Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet gminy Krapkowice na 2020 rok

Rekordowy budżet, rekordowe inwestycje. 116 305 000 zł dochodu, 135 305 000 zł wydatków. Tak kształtuje się uchwalony budżet gminy Krapkowice na 2020 rok.

102 750 000 zł stanowią wydatki bieżące. Ich głównymi kierunkami są niezmiennie oświata i wychowanie (wraz z edukacyjną opieką wychowawczą). Na ten cel gmina przeznaczy 33 796 850 zł. Na pomoc społeczną oraz grupę „Rodzina” zaplanowano 39 671 200 zł.   

Brak opisu obrazka

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosą 32 555 000 zł. W dziale „Transport i Łączność” 23 420 000 zł zaplanowano na inwestycje drogowe, w tym m.in. ponad 17 490 000 zł na rewitalizację mostu kolejowego oraz parku miejskiego, 1 700 000 na budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatów, 1 000 000 na przebudowę ulicy Opolskiej oraz pół miliona złotych na przebudowę ulicy Kolejowej. 2 000 000 zł w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczone zostaną na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Brak opisu obrazka

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok wraz z szczegółowym wykazem zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krapkowice.pl

 

 

Wersja XML