Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Opolska przejezdna

Jest nowa nawierzchnia dostosowana do ruchu ciężarowego, częściowo przebudowany został także chodnik. Na ulicy Opolskiej zakończył się pierwszy etap prac. 16 grudnia nastąpiło oficjalne odebranie inwestycji.

Przypomnijmy, pierwszy etap przebudowy zrealizowany został na odcinku 1 km - od torów w kierunku Gwoździc.

Koszt przebudowy to około 1 mln 900 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich na inwestycję przekazał ponad 1 mln 500 tysięcy złotych, gmina Krapkowice 300 tysięcy złotych, a powiat krapkowicki 40 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, temat przebudowy ulicy Opolskiej wielokrotnie uzgadniany był przez burmistrza i dyrekcję Zarządu Dróg Wojewódzkich. Realizacja drugiego etapu inwestycji planowana jest w ciągu najbliższych dwóch lat. To odcinek od ulicy Pocztowej do torów. Według kosztorysu, którego opracowanie zleciła gmina, ta inwestycja to koszt 5,5 mln zł.

 

 

 

Wersja XML