Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek rejestracji w BDO do końca roku

Przedsiębiorco,

wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl  i sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO lub zadzwoń na infolinię BDO pod nr tel. 22 3750500.

Od 24 stycznia 2018 r. w Polsce jest obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Dotyczy on nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także małych, a nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Od 1 stycznia 2020 r. w Polsce nastąpi decydująca zmiana w gospodarowaniu odpadami. Zarówno prowadzenie ewidencji odpadów, jak i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami będzie możliwe tylko drogą elektroniczną, właśnie za pośrednictwem BDO. Wynika to z przepisów ustawy o odpadach.

Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

Kiedy i gdzie należy dokonać rejestracji w BDO?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Marszałek ma 30 dni na dokonanie rejestracji podmiotu w BDO. Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. W związku z tym wniosek powinno się złożyć do końca listopada 2019 r.  W przeciwnym razie od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

Wersja XML