Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółka Delfin podsumowała 2018 rok

Dzisiaj (25.11.2019) odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników gminnej spółki „Delfin sp. z o.o.” za 2018 rok które powinno się odbyć do połowy bieżącego roku. Spółka rok 2018 zakończyła stratą netto w wysokości  1 639 801,27 złotych.

Podczas zebrania przegłosowano absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej za 2018r . Po zakończeniu walnego zebrania odbyło się kolejne zebranie rady nadzorczej spółki, na którym jednogłośnie odwołano z funkcji prezesa pana Dariusza Broja.

Wersja XML