Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zanieczyszczony rów mielioracyjny

Brak opisu obrazka

Dnia 08.11.2019 r. Straż Miejska w Krapkowicach otrzymała zgłoszenie od właściciela jednej z działek rolnych przy ul. Głębokiej w Krapkowicach o zanieczyszczeniu rowu melioracyjnego znajdującego się na jego działce bliżej nieokreśloną cieczą. Po dokonaniu ustaleń oraz otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach z wynikami badań pobranej próbki cieczy z rowu stwierdzono, że nieprzyjemny jej zapach wynika z naturalnych procesów gnilnych. Właściciel działki nie dokonał udrożnienia rowu. Nie stwierdzono niezgodnego z przepisami prawa pozbywania się nieczystości ciekłych przez osoby trzecie.

Wersja XML