Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niszczenie trawy

 

Brak opisu obrazkaW bieżącym tygodniu strażnicy miejscy kilkukrotnie podejmowali interwencje na ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach związane z parkowaniem samochodów na trawniku gminnym. Zatrzymanie w ten sposób pojazdów doprowadza do niszczenia trawy i finalnie do pogorszenia estetyki tego miejsca. Kilka osób  za taki czyn stanowiący wykroczenie ukarano mandatem karnym. Wykroczenie to określone jest w dyspozycji art. 144 par. 1 Kodeksu wykroczeń, w którym czytamy ,,Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu" Za tego typu czyn grozi mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł.

Wersja XML