Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

70 lat biblioteki

12 listopada Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i jej placówki obchodziły jubileusz 70-lecia. Była to szczególna okazja, do przypomnienia działalności i rozwoju sieci bibliotek publicznych w mieście i gminie Krapkowice, która kształtowała się systematycznie od lat 50-tych.

Pierwsza filia biblioteczna powstała w roku 1957 w Dąbrówce Górnej i Kórnicy, a ostatnia w roku 1989 w Steblowie. Jednak początkiem czytelnictwa, był punkt biblioteczny założony w listopadzie w roku 1949 w Krapkowicach. Księgozbiór liczył wtedy zaledwie 500 woluminów i był dowożony z Opola. Obecnie księgozbiór bibliotek miasta i gminny Krapkowice liczy około 160  tysięcy woluminów. W każdym sołectwie znajduje się filia biblioteczna, która oferuje mieszkańcom różnorodne formy pracy z książką. Jest miejscem spotkań mieszkańców.

Biblioteka, to niejednokrotnie jedyne miejsce, w którym odbywają się imprezy: kulturalne, czytelnicze i edukacyjne.

Warto przypomnieć, że jubileusz 70-lecia bibliotek miasta i gminy Krapkowice połączono z 5-leciem oddania do użytku Filii biblioteki
Nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 ( Projekt  -  Adaptacja budynku na filię biblioteczną po byłej Szkole Podstawowej Nr 3 w Krapkowicach).

Na uroczystość 70-lecia przybyli najwierniejsi czytelnicy miasta i gminny Krapkowice. Były gratulacje i życzenia. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura życzył bibliotekarzom dalszych sukcesów w krzewieniu czytelnictwa i satysfakcji z pracy. Spotkanie jubileuszowe uświetnił występ zespołu folklorystycznego z Kórnicy. Ponadto były wspomnienia, dzięki którym przywołano dawne i nowe czasy.

Bibliotekarzom, strażnikom najwspanialszych tajemnic, którzy swoją pracą, pasją i oddaniem sprawiają, żeby inni osiągali szczyty i spełniali marzenia, a także rozbudzali miłość do wiedzy, piękna i poznania - życzono aby pamiętali, żeby nie ustawali nigdy w swojej misji. Czytelnikom natomiast przypomniano, że wystarczy tylko otworzyć drzwi „Drzwi do biblioteki”.

 

 

Wersja XML