Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Połączonych

Uprzejmie informuję, że w dniu 14.11.2019r. (czwartek) o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 odbędzie się posiedzenie Komisji  Połączonych - (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów).

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Przedłożenie projektu budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok.

 3. Omówienie zagadnienia dotyczącego lokalizacji cmentarza komunalnego po odbytej
     debacie.

 4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

                                                                                           W imieniu Przewodniczących Komisji  

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                    Arnold  Joszko

 

Wersja XML