Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Szanowni mieszkańcy gminy Krapkowice poniżej prezentujemy propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego gminy Krapkowice na 2020 rok.

Wykaz zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 r - całość.pdf

Ostateczna lista zadań pozytywnie zweryfikowanych przez zespół składający się z przedstawicieli wydziałów właściwych merytorycznie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz zaopiniowanych przez Komisję Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice miasto, kategoria zadania duże.pdf

Zadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice miasto, kategoria zadania małe.pdf

Zadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice sołectwa, kategoria zadania duże.pdf

Zadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice sołectwa kategoria zadania małe.pdf

Wszystkie propozycje zadań ostatecznie zweryfikowanych poddaje się pod głosowanie mieszkańców gminy Krapkowice.  Głosowanie zgodnie z kalendarium Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok  odbywać się będzie w dniach 27.11.2019 -11.12.2019 roku.

Wykaz wszystkich wniosków niespełniających kryterium bądź nieuzupełnionych w terminie

Wykaz zadań odrzuconych Budżet Obywatelski Gminy Krapkowice na 2020 rok..pdf

Wersja XML