Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11.09.2013

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11.09.2013 r.

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki

    Urząd Miasta i Gminy  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

 

II. Wymagania niezbędne:

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej, w pełnym wymiarze czasu pracy

W miesiącu sierpniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór  na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” w terminie do 27 września 2013 roku, do godziny 14.00.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Krapkowic

                                                                                              /-/    Andrzej Kasiura

 

Więcej >> kliknij tutaj

 

 

          

Wersja XML