Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla OSP

24 października w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach odbyło się uroczyste wręczenie umów z jednostkami OSP w ramach rządowego programu „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku – 5000+”.

Poza przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p.o. zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – druh Andrzej Kasiura oraz prezesi zarządów gminnych i miejsko gminnych z terenu powiatu.

Wręczenia umów dokonał st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, który dołączył się do podziękowań, podkreślając również wkład samorządów w funkcjonowanie jednostek OSP w poszczególnych gminach.

mł. bryg. Lucjan Lubaszka

 

 

Wersja XML