Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia dotyczące psów

Brak opisu obrazka

W okresie od 14.09.2019 r.- 29.08.2019 r. strażnicy miejscy podejmowali interwencje związane ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących psów Zgłoszenia były różnorakie. Dotyczyły sprawdzenia warunków bytowych psów tak jak miało to miejsce w Steblowie oraz w Krapkowicach na ul. Opolskiej. W obu przypadkach czworonogi były zadbane i miały dobre warunki. Inne otrzymane zgłoszenie związane były z notorycznym szczekaniem psa oraz niezachowaniem tak zwanych zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Szczekanie psa rozpatrywane jest z powództwa cywilnego, natomiast ,,brak nadzoru" nad psem regulowany jest art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

Wersja XML