• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja na most gotowa

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach złożono dokumentację projektową tj. projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dot. zadania pn.:"Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach". Zakończono tym samym etap przygotowań dokumentacji potrzebnej do realizacji zadania.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystąpi do robót budowlanych.

 

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy