Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX NADZWYCZAJNA SESJA Rady Miejskiej w Krapkowicach na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 18.07.2019 roku

IX NADZWYCZAJNA SESJA

Rady Miejskiej w Krapkowicach  na wniosek  Burmistrza Krapkowic z dnia 18.07.2019 roku

  działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy

 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.)

w dniu  25 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 1500

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

 

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwał :

  1. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców;
  2. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na kolejne edycjepocząwszy od edycji ogłoszonej na rok 2020;
  3. w sprawie .

3.  Zakończenie  IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

W tym samym dniu o godz. 14oo odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów).

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Arnold Joszko

Wersja XML