Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga rolnicy!

W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (długotrwałe upały i brak opadów) na terenie gminy Krapkowice obserwujemy zjawisko suszy i związane z tym szkody w uprawach rolnych.

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach informuje wszystkich Rolników, których dotknęła występująca susza i spowodowała obniżenie plonów o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Podstawą do rozpoczęcia szacowania strat w uprawach rolnych przez Komisję jest potwierdzenie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zaistnienia na terenie  gminy zagrożenia wystąpienia suszy w poszczególnych kategoriach glebowych.

Według opublikowanego przez IUNG komunikatu na dzień 30.06.2019r. zagrożenie suszą dla gminy Krapkowice zostało potwierdzone dla większości roślin uprawnych na pierwszej kategorii glebowej oraz tylko dla zbóż jarych dla drugiej kategorii glebowej.

Informacje te są publikowane na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl gdzie w ramach systemu monitoringu suszy rolniczej na bieżąco można śledzić aktualny stan w tym zakresie.

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy które są w trakcie wegetacji – nie zostały zebrane.
Rolnik powinien zgłosić szkodę na druku, którego wzór dostępny jest w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - ul. 3 Maja 17 (II budynek, parter, pokój nr 18) oraz na stronie internetowej www.krapkowice.pl przy informacji: UWAGA ROLNICY.

Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach (wraz z wszystkimi załącznikami) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.  Wniosek który będzie zawierał braki lub niezgodności zostanie odesłany do wnioskodawcy celem uzupełnienia lub poprawienia, co znacznie przedłuży procedurę szacowania strat. Wszystkie dane we wniosku dot. powierzchni upraw poszczególnych działek muszą być zgodne z danymi jakie wnioskodawca zawarł we wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonym w ARiMR.

Na podstawie złożonych wniosków Komisja ds. szacowania strat dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 77 4466805 w godz. pracy Urzędu.

DOCwniosek o szacowanie strat ( całość ).doc

DOCZałącznik Nr 1.1 do wniosku - oswiadczenie o towarowej produkcji zwierzęcej 2.doc

DOCDodatkowa strona nr 2 do wniosku.doc

PDFklauzula informacyjna ( OGÓLNA ).pdf

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy