Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi kierowana do przedsiębiorców


Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy Krapkowice w związku z wystąpieniem ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” zwraca się z prośbą o wyrażenie Państwa poglądu na objecie nieruchomości niezamieszkałych systemem odbioru odpadów komunalnych. Niniejsza ankieta jest anonimowa i stanowi narzędzie pomocnicze przy tworzeniu nowego systemu.
 

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać pod adres e-mail:

Więcej informacji w tym zakresie uzyskać można w wydziale Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pani Anna Zwolik tel: 77 44 66 895

Za wypełnienie i odesłanie ankiety serdecznie dziękujemy!

Ankieta do pobrania:

DOCXANKIETA W SPRAWIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORCÓW.docx

Wersja XML