Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego

W środę 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie w odświętnych strojach, w towarzystwie rodziców przybyli na uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019.

W uroczystościach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 im.  Jana Brzechwy w Krapkowicach wziął udział Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Burmistrz pogratulował uczniom uzyskania najlepszych wyników w gminie na egzaminie ósmoklasisty. Pani Dyrektor Krystyna Chudala podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za rok pracy edukacyjno-wychowawczej. Były oklaski, kwiaty dla nauczycieli, oczywiście świadectwa oraz nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

 

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy