Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odpady za II kwartał 2019 roku

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że dnia 27 czerwca br. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2019 roku.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 kwietnia br. obowiązują nowe stawki opłat za odpady komunalne tj.: 

Jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 18,00 zł;
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 36,00 zł;
3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 54,00 zł;
4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 72,00 zł;
5) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 87,50 zł;
6) gospodarstwo domowe 6 osobowe i większe - 89,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 36,00 zł;
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 72,00 zł;
3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 108,00 zł;
4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 144,00 zł;
5) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 175,00 zł;
6) gospodarstwo domowe 6 osobowe i większe - 178,00 zł.

Wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy