Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie do zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Krapkowice będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Po podjęciu decyzji o ogłoszeniu konkursu przez WFOŚiGW w Opolu Burmistrz Krapkowic zamierza wystąpić o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do składania wniosków w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter pok. 18) w terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 14:00.

 

Wniosek do pobrania:

PDFwniosek-o-dofinansowanie-azbest 2019.pdf

DOCwniosek-o-dofinansowanie-azbest 2019.doc

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy