Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podejrzenie pozbywania się odpadów niezgodnie z przepisami

Brak opisu obrazka

Dnia 10.04.2019 r. patrol Straży Miejskiej w Krapkowicach otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia, że podczas rozbiórki jednego z budynków na ul. Staszica w Krapkowicach może dochodzić do pozbywania się odpadów niezgodnie z przepisami prawa. Osoba zgłaszająca zasygnalizowała, że odpady mogą być zakopywane. Na miejsce po przeprowadzeniu ustaleń nie stwierdzono naruszenia przepisów. Wszystkie zebrane odpady miały zostać zutylizowane zgodnie z prawem.

Wersja XML