Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOKI MONITOROWANE

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami działania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i  przywożenie do nich wyłącznie odpadów w nich wskazanych.

 

Regulaminy dostępne są na stronach internetowych:

http://pszok.krapkowice.pl/7142/2569/regulamin-korzystania-z-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok.html

http://pszok.krapkowice.pl/7046/2586/regulamin-korzystania-z-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok.html

 

Coraz częściej dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, kiedy na PSZOK dostarczane są odpady, które nie są odpadami komunalnymi. Pracownik obsługujący PSZOK informuje o tym fakcie mieszkańca, po czym doświadcza niekulturalnego zachowania z jego strony.

W celu uniknięcia tego typu zdarzeń informujemy, że oba obiekty są monitorowane. Dodatkowo pracownik PSZOK został wyposażony w kamerę osobistą, na potrzeby nagrywania konfliktowych sytuacji w trakcie wykonywania pracy.

Szanowni Państwo PSZOK-i nie są składowiskami odpadów, nie oddacie tu wszystkich odpadów!

 

 

Wersja XML