• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne

2 kwietnia o godzinie 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Rogowie Opolskim odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice-Rogów Opolski". W trakcie spotkania mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie i zadawać pytania.

Brak opisu obrazka

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy