Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 07.03.2019 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn.zm.)

 

w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1630

Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji  zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice określonych porozumieniem obowiązków.

      3. Zakończenie  V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

W tym samym dniu o godz. 153o   w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

           Arnold Joszko

Wersja XML