• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
URZĄD MIASTA
NASZE MIASTO I GMINA
E-PRZEDSIĘBIORCA
MULTIMEDIA
Menu strony wersji angielskiej
Menu strony wersji niemieckiej
Menu strony wersji czeskiej
Menu strony wersji ukraińskiej
BIP

Nabór 2019

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje celowe

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Krapkowice uzyskaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne zawiadamiam, że zwiększono wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych na ten cel w 2019 roku o kwotę 18 000,00 PLN, do łącznej wysokości 118 000,00 PLN.

Krapkowice, 18.03.2019 r.

---------------------------------------------

 

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2019.  

Krapkowice, 27.02.2019 r.

 

-----------------------------------------

 

 

logo www.png

 

Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

 

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 100 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków: od 18 lutego 2019r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

 

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 18 lutego br. na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

 

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

PDFRegulamin przyznawania dotacji celowych.pdf

PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2019.pdf

PDF02 Zgoda na przetwarzanie danych 2019.pdf

PDF03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2019.pdf

PDF04 Zgoda właściciela nieruchomości 2019.pdf

 


URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy