Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących część działek 343 i 177/11 z mapy 8 oraz część działki 6/44 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 245 z mapy 8, obręb Krapkowice,
- nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmujących część działek 174/13 i 179/11 z mapy 5, część działek 91/36, 91/35, 91/11, 91/6, 91/17, 91/31 z mapy 10 oraz część działki 18/12 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 91/18 z mapy 10, obręb Krapkowice.”
 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 544-2013.pdf

PDFzarządzenie 545-2013.pdf

PDFzarządzenie 546-2013.pdf

PDFzarządzenie 547-2013.pdf

Wersja XML