Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
 
- lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie do sprzedaży na rzecz najemców - ul. Kozielska 8, dz. 44/1 mapa 6, obręb Krapkowice;
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - część dz. 383/17 mapa 8, obręb Krapkowice"
 
DO POBRANIA: 
 
PDFZARZĄDZENIE NR 538.pdf
 
PDFZARZĄDZENIE NR 540.pdf
 
 
Wersja XML