• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Śledztwo umorzone

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w toku postępowań m.in. w przedmiocie zamówień publicznych oraz w sprawie uporczywego naruszania praw jednej z byłych już pracownic Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Nic nie wskazuje także na to, by w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach „zaistniało zjawisko, wyczerpujące znamiona mobbingu”.  Takie samo stanowisko wyraziła także Komisja Antymobbingowa, która ustaliła, że zgłoszenie dotyczące mobbingu jest bezzasadne.

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy