Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie ofert

9 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły na „Rewitalizację starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach.” Trzy z nich to oferty wyłącznie na „Rewitalizację starego mostu kolejowego w Krapkowicach”, natomiast czwarta obejmowała również „Rewitalizację parku miejskiego w Krapkowicach” (znajdującego się w sąsiedztwie hali).

Kwoty zaproponowane przez wykonawców (dotyczące wyłącznie mostu) wahają się od 18 385 000 do 33 107 000 zł. Przypomnijmy, na rewitalizację mostu i parku miejskiego w budżecie gminy Krapkowice na lata 2018-2021 zarezerwowana została kwota 14 900 000 zł.

Szacuje się, że do realizacji dwóch zadań brakuje ok. 5 000 000 zł. Gmina podejmuje już działania mające na celu zabezpieczenie w budżecie brakujących środków. Czeka także na jasną deklarację krapkowickiego starostwa co do wysokości kwoty wsparcia rewitalizacji. Mając na uwadze wcześniejsze zapewnienia finansowe przedstawicieli powiatu, gmina wystąpiła do starostwa z oficjalnym pismem w tej sprawie.

Dzięki adaptacji starego mostu kolejowego do potrzeb ruchu samochodowego zyskamy kolejną przeprawę przez Odrę. Będzie to jezdnia dwukierunkowa. Rewitalizacja połączy ulice Kilińskiego z ulicą Kolejową. Burmistrz Andrzej Kasiura przypomina, że „rewitalizacja mostu znacznie odciąży most w ciągu drogi DW 409. Obecnie w ciągu doby przejeżdża tamtędy nawet 17 tysięcy pojazdów. Skróci to także czas dojazdu mieszkańców do zakładów pracy zlokalizowanych po obu stronach mostu”.   

Brak opisu obrazka

Wersja XML