Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 XLIII  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 21 czerwca  2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1.  Otwarcie  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  26.04.2018 r. do 21.06.2018 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4.  Realizacja wniosków za 2017 rok.

5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Lato 2018.

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi.

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 05.06.2018r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok (projekt uchwały nr 2 z dnia 05.06.2018 r.).

      8. Podjęcie uchwał:

      uchwały z dnia 06.06.2018 r.);

         9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad

              oraz w okresie międzysesyjnym

       10.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

       11.  Zakończenie XLIII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 18.06.2018 r. godz. 1400- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu -oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2018;Organizacja roku szkolnego 2018/2019;Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice; Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice; Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkolu;

 

2) 19.06.2018r. godz.12oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS; Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych; opłaty za przedłużenie dzierżawy; informacja nt. budowy cmentarza w Krapkowicach przy Os. Sady;            

 

3) 20.06.2018 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskiwane środki finansowe na realizowane inwestycje w Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym.                                   

 

Wersja XML