• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszenie traw i przycinka żywopłotów

Brak opisu obrazka

Dnia 16.05.2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach podejmowali czynności związane z ustaleniami i przeprowadzaniem rozmów z zarządcami terenów, na których konieczna była przycinka żywopłotu czy też wykoszenie trawy, która utrudnia widoczność kierującym pojazdami. We wszystkich przypadkach zarządcy terenów zobligowali się w trybie niezwłocznym uporządkować teren.

Brak opisu obrazka
Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy