Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wstępna Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy:

- Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w podziale na kobiety i mężczyzn

PDFLista rankingowa - kobiety.pdf
PDFLista rankingowa - mężczyźni.pdf

- Listę rezerwową Kandydatów do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

PDFLista rezerwowa - mężczyźni.pdf

- Listę Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z powodu nie spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie

PDFLista Formularzy odrzuconych - kobiety.pdf

PDFLista Formularzy odrzuconych - mężczyźni.pdf

Wersja XML