Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania w ramach projektu

Informacja o spotkaniach celem opracowania ścieżki reintegracji dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”.

Informujemy, że w okresie od 15.02.2018r. do 28.02.2018r. odbędą się  indywidualne jednogodzinne spotkania przy współudziale psychologa i pedagoga celem opracowania ścieżek reintegracji dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”, tj. dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Miejsce i terminy spotkań:

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawiści, ul. Odrodzenia Polski 1

- 15.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 15.00

- 20.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

- 21.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

- 22.02.2018r. w godzinach od 12.00 do 17.00

- 28.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie, ul. Wincentego Witosa 30

- 16.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

- 19.02.2018r. w godzinach od 12.00 do 17.00

- 23.02.2018r. w godzinach od   9.00 do 13.00

- 26.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

- 27.02.2018r. w godzinach od 13.00 do 17.00

 

Wersja XML