• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pobídka pro investory: profesionalita a otevřenost rozvoji

Krapkowice se plně angažují v procesu vytváření co možná nejlepších podmínek pro realizaci hospodářské činnosti a pro investování. Finanční a investiční strategie Obce je definována Plánem lokálního rozvoje (Plan Rozwoju Lokalnego). Jeho přijetí napomohlo v procesu získávání finančních prostředků potřebných pro současné obecní investice z evropských fondů, ze Světové banky a z Vojvodského fondu pro ochranu přírody a vodního hospodářství (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Představitelé Krapkowic dbají o dobrou atmosféru pro investování. Otevřenost Obce novým investičním projektům a připravenost navazovat plodnou spolupráci s investory potvrzují mnohá obdržená ocenění a certifikáty:  „Obec fair play“ („Gmina Fair Play”), certifikovaná investiční lokalizace „Zlatá lokalizace podnikání“ („Złota Lokalizacja Biznesu”), „Průhledné Polsko“ („Przejrzysta Polska”), „Pozemek na medaili“ („Grunt na medal”).

Pro podnikatele, kteří by chtěli investovat v Krapkowicích, je připravena celá řada pobídek. Mohou se spolehnout na odborné poradenství a pomoc ze strany samosprávních institucí, jakož i na zjednodušení při procesu přípravy pozemků k investicím. Navíc, po rozjetí činnosti, samosprávní orgány Krapkowic usnadní podnikatelům přístup k využití daňových slev a osvobození.

Nalezení odpovídajícího pozemku je teprve počátkem investičního úspěchu. Obec Krapkowice tak v souvislosti s tím připravila velmi atraktivně lokalizovaná území, která jsou určená k investicím. V územním plánu Krapkowic (Plan zagospodarowania przestrzennego Krapkowic) je cca 300 ha pozemků definováno jako oblasti určené k výstavbě sloužící průmyslu a službám:

Všechny investiční objekty mají přístup k základním magistrálám inženýrských sítí, přiléhají k hlavním silnicím a nevyžadují před investicí rekultivaci.
 
Další informace je možno obdržet na Městském a Obecním  úřadu Krapkowic (Urz
ąd Miasta i Gminy Krapkowice) – tel. +48 77 44 66 861 nebo na internetových stranách Úřadu:

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy