• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umieszczanie ogłoszeń na gminnych słupach oświetleniowych

Brak opisu obrazka

Dnia 13.12.2017 r. patrol Straży Miejskiej na ul. Klińskiego w Krapkowicach na gminnych słupach oświetleniowych stwierdził umieszczone ogłoszenia dotyczące skupu samochodów. Umieszczono je bez zgody zarządzającego tym miejscem co jest wykroczeniem określonym w dyspozycji art. 63 a par. 1 Kodeksu Wykroczeń. W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy