Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2019 rok

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2019 rok:
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFDL-1 Deklaracja na podatek Leśny.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFIL -1 Informacja o lasach.pdf
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3 Załącznik do infrmacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podleganących opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy