• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niezabezpieczona studnia w terenie pustostanu

Brak opisu obrazka

Dnia 04.10.2017 r. otrzymano informację o niezabezpieczonej pokrywą studni na jednej z niezamieszkałych posesji w miejscowości Borek. Zgłoszenie potwierdzono. Sprawę przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Prowadzone są ponadto czynności w celu dokonania próby kontaktu z zarządcą posesji.

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy