Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020"

Brak opisu obrazka

Straż Miejska w Krapkowicach bierze czynny udział w realizacji ,,Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020”. Program ten zakłada ograniczenie  liczby ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych w wypadkach drogowych podczas wspólnych działań Policji wraz  z podmiotami poza policyjnymi w tym również straży miejskich. Działania te polegają na ujawnianiu wykroczeń w przypadkach niewłaściwego parkowania pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, a także nieprawidłowego postępowania samych pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach dokonują ponadto zabezpieczeń przejść dla pieszych w ramach następujących akcji: ,,Powiatowy program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych”, ,,Bezpieczna droga do szkoły” oraz ,, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Odbyto także pogadanki w szkołach  w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje” gdzie strażnicy miejscy rozdali uczniom klas pierwszych edukacyjne malowanki.

Wersja XML